byg en støttemur i haven
Belægning

Støttemur

Flere af os har haver med mere eller mindre variation i terrænet, og til tider kan det være problematisk, hvis