Nedsivningsanlæg guide med svar på hvad, hvordan og priser i 2024

Rensning af spildevand er noget som alle boligejere skal tage hensyn til. Dette er også kaldet kloakering, hvilket ikke kan betale sig i mange landområder, da det kræver en offentlig tilslutning, hvorfor et nedsivningsanlæg er en meget bedre løsning.

køb et nedsivningsanlæg til haven
Andreas Thomsen

Skrevet d. 11. august 2019 af Andreas Thomsen

Opdateret juli, 2024

Så hvad er et nedsivningsanlæg?

Tidligere havde vi septiktanke, der var meget miljøskadelige for den danske natur, ikke mindst vores søer, åer og havet. Det er bl.a. det der er skyld i søen i Grindsted som er konstateret forurenet, som har været i nyhederne i 2018.

Det der udgør et nedsivningsanlæg er:

 • Fordelerrør, som er 2 rør der er ca. 20 meter lang, og har en masse små huller. Disse rør afleder vandet ned i jorden, så det kan harmonisk sive ned i jorden. Disse rør gør at det vand der siver ned i jorden når at blive rent, således det ikke skader vores grundvand.
 • En bundfældningstank, som vandet bliver ledt ind i. Tanken frasortere skidt, snavs, slam og organiske stoffer fra vandet.
 • En pumpebrønd som pumper vandet til de to fordelerrør.

Det kommer an på hvor højt grundvandet ligger, alt efter om et nedsivningsanlæg skal nedgraves. Hvis grundvandet er meget højt, så er det ofte nødvendigt at have et nedsivningsanlæg over jorden.

Krav og regler til et nedsivningsanlæg

Det er ikke helt lovligt bare at få sig og etablere et nedsivningsanlæg, regnvandsanlæg m.m. Her skal der være en kommunal godkendelse inden du anskaffer dig et nedsivningsanlæg, hvor der vurderes på følgende:

 • Afstand til andre bygninger og eventuelle nedsivningsanlæg
 • Afstanden fra et nedsivningsanlæg til nærmeste sø, å og hav.
 • Om hvorvidt jorden er egnet til et nedsivningsanlæg
 • Afstanden fra et nedsivningsanlæg til et indvandingsanlæg
 • Afstand fra nedsivningsanlæg til grundvandsspejl

Foruden den kommunale godkendelse, er der også nogle krav til et et rensningsanlæg generelt, som et nedsivningsanlæg i øvrigt er.

Der er forskellige kommunale krav til rensning. Her er der inddelt 4 renseklasser, som indikere niveauet for rensning af spildevand i forhold til distancen til søer, åer og hav.

Renseklasserne finder du her:

 • Renseklasse O
  • Reduktion af organisk stof
 • Renseklasse OP
  • Samme som ovenstående inklusiv fosfor
 • Renseklasse SO
  • Større krav til reduktion af organisk stof og nitrifikation
 • Senseklasse SOP
  • Det samme som renseklasse SO, inklusiv fosfor.

Du behøver som sådan ikke at være skarp på de forskellige renseklasser og hvad det betyder for dig, da du nok skal finde ud af det, så snart du har været i dialog med kommunen. Nu er du dog et skrift foran de fleste andre som også står og overvejer etablering af et nedsivningsanlæg.

Få 3 tilbud på nedsivningsanlæg:

Installation af et nedsivningsanlæg

Når du har fået grønt lys af kommunen til at etablere dig et nedsivningsanlæg, har du 2 år til at få etableret et minirenseanlæg. Dette kan også være et pileanlæg, rodzoneanlæg eller lignende, hvor dine største muligheder for dette er:

 • At du etablerer dit eget anlæg
 • At du bliver medlem af det kommunale forsyningsselskab der sørger for vedligeholdelse af bygninger
 • Du går laver en aftale med din nabo, og sammen får anlægget etableret

Såfremt du vælger at kommunen skal etablere dit nedsivningsanlæg, vil de samme krav og den samme lovgivning gøre sig gældende, som hvis det var til offentlig kloakering. Dette betyder at du skal betale vandafledningsafgift og et bidrag til tilslutning.

Få svar på de 3 typiske spørgsmål

Langt de fleste spørgsmål der er til et nedsivningsanlæg, er omkring prisen, jordtypen og vedligeholdelsen. Befolkningen i Danmark må konstateres at være nærige og dovne, da vi helst skal have alt gratis og ikke røre en finger også.

Prisen på et nedsivningsanlæg kan du godt forvente at være mellem 40.000 kr. og 50.000 kr. Det kan også være at du kan finde det billigere og lidt dyrere, men dette er dog gennemsnitsprisen på landsplan.

Jordtypen har en indflydelse på prisen, selvfølgelig. Hvis du har lerjord, så volder dette ofte problemer med etablering af et nedsivningsanlæg, da jorden er meget hård og svær at trænge igennem. Såfremt du er insisterende, skal du have fat i en kloakmester som skal være din rådgiver i dette forløb.

Vedligeholdelsen er begrænset, så her kan du puste ud igen. Du skal faktisk ikke gøre så meget andet end at få lavet service på den af en fagmand, som typisk er en del af kontrakten ved etablering. Selve bundfældningstanken skal tømmes en gang om året, mindst! Og ellers er der ikke den store vedligeholdelse.

Husk din bankrådgiver

Der er både håndværkerfradrag du kan benytte dig af, og så stiger dit hus muligvis også i værdi, hvis du får et nedsivningsanlæg etableret. Her kan du med fordel kontakte din bankrådgiver som kan fortælle dig om du får dine ca. 50.000 kr. hentet ind ved en værdistigning af din ejendom.

Alternativt, hvis du står også skal til at refinansiere eller omlægge, kan du se om du kan få finansieret dit nedsivningsanlæg gennem dit realkreditlån hvor renten er mindst, hvilket vil gøre at du ikke nærmest ikke kan mærke til det i dit rådighedsbeløb. For at dette skal kunne lade sig gøre, skal du have din bankrådgiver til at få en vurderingsmand ud og vurdere huset med et nedsivningsanlæg. Hvis vurderingsmanden siger at værdien af dit hus stiger med de penge du har kastet efter et nedsivningsanlæg, så kan det derved godt lade sig gøre.

Indhent tilbud på opgaven